Jaká rizika havarijní pojištění kryje?

- riziko nehody. Havarijní pojištění kryje vozidlo před škodami způsobenými dopravní nehodou. V případě nehody vám vaše pojišťovna proplatí škody, kterou si vy sami na vozidle způsobíte. Kryje vás tedy „před vlastní blbostí“. V případě, že vám někdo na vozidle způsobí škodu, můžete to hradit buď ze svého havarijního pojištění nebo z pojištění odpovědnosti pachatele (povinné ručení u automobilu). Můžete si také vybrat zda chcete havarijní pojištění pouze pro Česko, nebo i pro země přímo sousedící z Českem, či pro celou Evropu. Můžete si rovněž sjednat krátkodobé havarijní pojištění, pokud např. jedete do zahraničí pouze na dovolenou a uvědomujete si vyšší rizika, které z nehod v zahraničí plynou.

- riziko řádění živlů. S havarijním pojištěním jste rovněž chráněni proti velké škále živlů, jako např. oheň, povodeň, záplavy, výbuchy, kroupy, blesky, vichřice, laviny či sesuvy půdy, kamení. Sami ze zpráv víte, že tyto živly jsou čím dál častější a již proto je možné o uzavření havarijního pojištění uvažovat (jen loni byly škody na vozidlech ve výši půl miliardy v důsledku záplav a kroupů)

- riziko krádeže vozidla. Individuálně pojistit na krádež není u českých pojišťoven jednoduché, většinou se pojišťuje komplexní havarijní pojištění. Můžete získat slevu jestliže máte auto či vozidlo vybavené nadstandardním bezpečnostním systémem. Mějte na paměti, že denně je odcizeno na 35 vozidel s průměrnou škodou přes 5 milionů Kč. Proto je krytí škod z tohoto rizika dražší záležitostí.

- Riziko vandalů. Kryje vozidlo před úmyslným poškozeních třetích osob ať už na parkovišti nebo před zloději. Vždy je potřeba zavolat policii k zadokumentování nehody.

Připojistit se můžete dále:

- pojištění zavazadel

- pojištění střetu se zvěří

- skel vozidla

- zapůjčení náhradního vozidla

- úrazové pojištění

- pojištění právní ochrany

Mám aktualizovat průběžně smlouvu?

Stáři vozidla – aktualizujte smlouvu. Cena za havarijní pojištění se u starších vozidel určuje z obecné ceny. Ta v průběhu času u vozidla obvykle klesá. Nicméně, protože v případě škody pojišťovna hradí cenu nových dílů, neklesá cena pojištění přímo úměrně s poklesem obecné ceny vozu, ale spíše pomaleji. Pokud jste si sjednali pojištění na nové vozidlo, je vhodné po cca dvou letech aktualizovat pojištění, protože byste měli platit méně díky snížení obecné ceny. Pojišťovna vás k tomu sama nabádat nebude. Také zvažte rozsah pojistné ochrany. Např. zda nekleslo rizika krádeže apod.

Kdy pojišťovna přistoupí k náhradě škody?

A tedy výplatě pojistného plnění, V případě, že bylo vaše vozidlo poškozeno z důvodů vyjmenovaných v pojistné smlouvě a zároveň nebylo nic v rozporu s pojistnými podmínkami. Pokud do vás někdo nabourá, můžete si vybrat, zda bude škoda hrazena z povinného ručení viníka nebo z vašeho havarijního pojištění. Vždy to však může být pouze z jedné pojistky.

Kdy bude vyplacení škody z havarijního pojištění ohroženo?

Seznamte se z podmínkami havarijního pojištění v pojistných podmínkách. Pojišťovna může snížit nebo nevyplatit škodu např. při požití alkoholu, drog, neplatný řidičský průkaz, nebo pokud nebylo vozidlo technicky v pořádku. Např. prošlá STK, špatné brzdy, nepoužití zimních pneumatik na přikázaných úsecích apod. Vždy se však musí prokázat, že tyto nedostatky měly vliv na nehodu.

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:


HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ